POGREBNE STORITVE VRBANČIČ » Osmrtnice

Pregled osmrtnic:


 

Verzi

Ne tožim vam, cvetice,
kar mlado mi mori srce;
saj cvetno vaše lice
ne ve, kaj bol je in gorje.
S. Gregorčič