POGREBNE STORITVE VRBANČIČ » Pogrebne Storitve

Pogrebne Storitve

Ureditev dokumentacije

Ob srečanju z vami izpišemo vse potrebne obrazce za ureditev dokumentacije za pogreb kot so:

• na matičnem uradu mrliški listi
• potrdilo za pokop na določenem pokopališču

V primeru pokopa v tujini

Poleg osnovne dokumentacije uredimo še:

• celotno dokumentacijo in dovoljenja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih
• posredujemo potrdilo za pokop na določenem pokopališču v tujini
• v primeru prevoza izven EU uredimo dokumente za letalski prevoz
• uredimo čarterski polet, rezervacijo poleta
• pred samim prevozom izven Slovenije še dokumentacijo na inšepkcijskih službah

Prevoz in ureditev pokojnika

Pokojnika prepeljemo po vsej Sloveniji in odpeljemo v vse države izven Slovenije, kakor tudi iz njih v Slovenijo. Imamo dolgoletne izkušnje, zagotavljamo pa Vam da bo pokojnik prepeljan na željeno lokacijo hitro ter brez zapletov in nepotrebnih stroškov. Pokojnika tudi uredimo v ustrezna oblačila.

Poslovitev pred upepelitvijo

Kadar smrt ne nastopi doma in se svojci želijo še zadnjič posloviti od pokojnika pred upepelitvijo uredimo poslovitev pred upepelitvijo.

Upepelitev

Je vrsta pogreba, kjer se pokojnik v krsti ne položi v grob, temveč se upepeli v posebnih krematorijskih pečeh. Upepelitev opravljata ljubljanski in mariborski krematorij. Preteči mora najmanj 36 ur od nastopa smrti. Upepelitev se opravi na podlagi listine o prijavi smrti ter po preveritvi vzroka smrti. To stori oseba, pooblaščena s strani mrliško-pregledne službe.

Raztros pepela v morju

Naše podjetje v sodelovanju s pogrebno službo Komunale Koper d.o.o. omogoča raztros pepela pokojnika v morje. Po dogovoru z žalujočimi pripravimo pisno vlogo ter uredimo vse ostale formalnosti, potrebne za izvedbo raztrosa pepela v morje.Raztros pepela se opravlja ob določenih dnevih in sicer na pomolu v Valdoltri s pričetkom ob 8. uri zjutraj. Pri slovesnosti je lahko udeleženih od 20 do 30 ljudi. V kolikor je na dan raztrosa vreme vetrovno, kar onemogoča miren raztros pepela, se raztros opravi dan kasneje ali po dogovoru z ladjarjem in žalujočimi.

Raztros pepela na pokopališču

Določena pokopališča, med njimi tudi pokopališče Domžale, nudijo raztros pepela pokojnika na zelenici oziroma prostoru namenjenemu samo za to. Pogrebni obred in protokol ostaja identičen, vendar namesto položitev žare v grob, se opravi raztros pepela na zelenici.

Raztros pepela drugje

Za svojce, ki se želijo od svojih najbližjih posloviti zunaj pokopališča, pridobimo dovoljenje, ki ga izda upravna enota krajevno pristojnega občinskega upravnega organa. Svojci preminulega nam morajo podati pisno vlogo z osebnimi podatki pokojnika, vsa preostala potrebna dovoljenja pa pridobimo mi. Po pridobljeni dokumentaciji opravimo raztros pepela v terminu, ki ga določimo na vašo željo.

Objava osmrtnic

Glede na vaše želje sestavimo in objavimo osmrtnice na radio in časopisu.
Osmrtnice objavljamo na Radiu Slovenija, teletekstu RTV, radio Ognjišče, časopis Delo in časopis Dnevnik.

Pevci, trobentač, govornik, fotograf….

Na željo svojcev organiziramo na pogrebu tudi pevce, trobentača, govornika, fotografa.

• Pevci:
• Trobentač:
• Govornik:

Nemalokrat je želja svojcev, da se sestavi govor na pogrebu. Imamo svojega govornika, ki sestavi govor in ga med pogrebnim obredom tudi prebere. Lahko pa tudi samo prebere govor, ki ga je napisal kdo od svojcev.

Žalno cvetje

V sodelovanju z več cvetličarnami vam uredimo in dostavimo žalne aranžmaje različnih oblik. Vsi aranžmaji so iz svežega in kvalitetnega cvetja in so modernih oblik in raznih barvnih kombinacij.

Ekshumacija

Ekshumacija je izkop ostankov umrle osebe. Opravimo jo na zahtevo in soglasje ožjega člana družine pokojnika in upravne enote, kjer se pokopališče nahaja.

Verzi

Po isti poti,
koder odhajaš,
nevidno prihajaš nazaj –
med svoje, ki jih ne nehaš ljubiti
in ki živijo od tvoje ljubezni.
(T. Kuntner)