POGREBNE STORITVE VRBANČIČ » Pokopališke storitve
Verzi

Ne tožim vam, cvetice,
kar mlado mi mori srce;
saj cvetno vaše lice
ne ve, kaj bol je in gorje.
S. Gregorčič